تبلیغات

اطلاعیه شماره 1:
موضوع:  *آیین نامه *

سازه های سنگین و بهینه تا سقف 1000 گرم نیز ثبت خواهند شد، ولی به ازای هر 1 گرم اضافه وزن سازه نسبت به 900 گرم، 500 گرم از رکورد سازه کم خواهد شد.

این میزان در «سازه های بهینه» از عدد نهایی حاصل از تقسیم کم خواهد شد.

طبیعتاً در «سازه های سنگین» بالای 900 گرم از فرمول داده شده در آیین نامه استفاده نخواهد شد و کم شدگی مستقیماً بر بار تحمل شده توسط سازه اعمال خواهد شد.

اطلاعیه شماره 2:

موضوع: آیین نامه انضباطی

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم؛ هرگونه بی نظمی در طی مراحل مسابقه، اعم از تحویل سازه، بارگذاری و ... که در برگزاری مسابقه اخلال ایجاد کند، باعث حذف سازه های تیم خاطی خواهد شد. مسلم است رأی داوران در این زمینه قاطع خواهد بود و حق اعتراض وجود ندارد.

 

اطلاعیه شماره 3:
موضوع: خوابگاه

به علت درخواست فراوان تیم های خارج استان برای خوابگاه و پیگیری های انجام شده توسط انجمن از روز شنبه 6 اسفند خوابگاه در اختیار تیم های متقاضی قرار خواهد گرفت.
هزینه ی خوابگاه برای هر نفر به ازای هر شب 5000 تومان و محل آن نیز خارج از دانشگاه می باشد.

ثبت درخواست خوابگاه، به صورت آنلاین از طریق «سایت ساختار»، منوی «پشتیبانی»، فرم «درخواست خوابگاه» انجام می شود.